Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obrębu geodezyjnego Bogunów
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obrębu
geodezyjnego Bogunów
13.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu na działce nr 713 obręb Żórawina nowego obiektu magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą, w miejscu istniejącego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji
umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu na
działce nr 713 obręb Żórawina nowego obiektu magazynu
zbożowego wraz z infrastrukturą, w miejscu istniejącego.
08.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. : " Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów J.K w Węgrach" na działkach nr 419/5, 369.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji odmownej
w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację
przedsięwzięcia pn. : " Rozbudowa zakładu przetwarzania
odpadów J.K w Węgrach" na działkach nr 419/5, 369.
08.12.2017 więcej
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu na działce nr 713 obręb Żórawina nowego obiektu magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą, w miejscu istniejącego.
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach
dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na posadowieniu na działce nr 713 obręb
Żórawina nowego obiektu magazynu zbożowego wraz z
infrastrukturą, w miejscu istniejącego.
28.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części mpzp terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu części mpzp terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Przecławice.
23.11.2017 więcej
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu na działce nr 713 obręb Żórawina nowego obiektu magazynu zboża wraz z infrastrukturą, w miejscu istniejącego.
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
posadowieniu na działce nr 713 obręb Żórawina nowego obiektu
magazynu zboża wraz z infrastrukturą, w miejscu istniejącego.
03.11.2017 więcej
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególe korzystanie z wód (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej W-1 oraz wylotem drenokolektorów do rzeki Żaliny) oraz o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia do rzeki Żaliny wód opadowych i roztopowych udzielonego Decyzją
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu dotyczące wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na
szczególe korzystanie z wód (odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej W-1 oraz wylotem
drenokolektorów do rzeki Żaliny) oraz o stwierdzenie
wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie
z wód w zakresie wprowadzenia do rzeki Żaliny wód opadowych i
roztopowych udzielonego Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z 31
maja 2007 r., znak:SR.I.6811-40/2007.
19.10.2017 więcej
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29
września 2017 r. o przedłużenie terminu składania uwag i
wniosków do projektu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
05.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00 do km 51 377,00"
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i
budowie nowego obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach
inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową
chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00 do km 51
377,00"
05.10.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach
dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na...
26.09.2017 więcej