Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
obrębie geodezyjnym Węgry.
16.01.2019 więcej
Zawiadomienie z dnia 14.01.2019.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji z dn. 14.01.2019.
16.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dn 11.01
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
14.01.2019 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hal produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym i halą magazynową na działkach nr 262/8, 262/10, 262/11 w gminie Żórawina obręb 0020 Rzeplin”
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie hal produkcyjnych z zapleczem
socjalno-biurowym i halą magazynową na działkach nr 262/8,
262/10, 262/11 w gminie Żórawina obręb 0020 Rzeplin”
24.10.2018 więcej
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu na działce nr 713 obręb, 4 zbiorników naziemnych dwukomorowych jednopłaszczyznowych o pojemności V=50 m³ każdy, na roztwór saletrzano-mocznikowy RSM.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu na działce nr
713 obręb, 4 zbiorników naziemnych dwukomorowych
jednopłaszczyznowych o pojemności V=50 m³ każdy, na roztwór
saletrzano-mocznikowy RSM.
12.10.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży wraz ze stacją bazową EmiTel S.A. w miejscowości Żórawina” działka nr 190, obręb Żórawina.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa wieży wraz ze stacją bazową EmiTel S.A. w
miejscowości Żórawina” działka nr 190, obręb Żórawina.
12.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa centrum logistycznego Wojkowice-Krajków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr 15/4, 70/4, 72/7, 73/3, 75/9, 77, obręb Krajków, gmina Żórawina.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji
umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa centrum
logistycznego Wojkowice-Krajków wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną” na działkach nr 15/4, 70/4, 72/7,
73/3, 75/9, 77, obręb Krajków, gmina Żórawina.
23.07.2018 więcej
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych,po których przejeżdża ponad 30 tys.pociągów rocznie.
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w
sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg
głównych miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3
mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych,po których
przejeżdża ponad 30 tys.pociągów rocznie.
20.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.:„Budowa instalacji pilotażowej do produkcji izolatów białka przy tłoczni oleju w Żórawinie”, dz. nr 195/2, obręb Żórawina.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, pn.:„Budowa instalacji pilotażowej do
produkcji izolatów białka przy tłoczni oleju w Żórawinie”,
dz. nr 195/2, obręb Żórawina.
26.06.2018 więcej
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A.” działka nr 262/16, obręb Rzeplin
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A.”
działka nr 262/16, obręb Rzeplin
22.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się