Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.:"Ulepszenie
infrastruktury rekreacji w miejscowości Bratowice, Galowice i
Suchy Dwór na terenie gminy Żórawina".
16.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe z dn. 3.10.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n. "Ulepszenie
infrastruktury rekreacji w miejscowości Bratowice, Galowice i
Suchy Dwór na terenie gminy Żórawina".
04.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n. "Ulepszenie
infrastruktury rekreacji w miejscowości Bratowice, Galowice i
Suchy Dwór na terenie gminy Żórawina".
30.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe pn:„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Dla przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Zapytanie ofertowe pn:„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Dla przyszłości –
rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy
Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa
Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
25.09.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu
08.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
10.11.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych
Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
16.08.2017 więcej
Gmina Żórawina poszukuje Partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
Gmina Żórawina poszukuje Partnera do przygotowania i realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Edukacja,
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
– ZIT WrOF.
08.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się