Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołanie pierwszej sesji Rady Gminy Żórawina
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie
zwołanie pierwszej sesji Rady Gminy Żórawina
08.11.2018 więcej
Gminna Komisja Wyborcza w Żórawinie ogłasza wyniki głosowania i wyborów na Wójta Gminy Żórawina dla wyborów samorządowych 2018.
Gminna Komisja Wyborcza w Żórawinie ogłasza wyniki głosowania
i wyborów na Wójta Gminy Żórawina dla wyborów samorządowych
2018.
24.10.2018 więcej
Gminna Komisja Wyborcza w Żórawinie ogłasza wyniki głosowania i wyborów do Rady Gminy Żórawina dla wyborów samorządowych 2018.
Gminna Komisja Wyborcza w Żórawinie ogłasza wyniki głosowania
i wyborów do Rady Gminy Żórawina dla wyborów samorządowych
2018.
24.10.2018 więcej
Gminna Komisja Wyborcza w Żórawinie ogłasza wyniki głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych dla wyborów samorządowych 2018.
Gminna Komisja Wyborcza w Żórawinie ogłasza wyniki głosowania
w poszczególnych okręgach wyborczych dla wyborów
samorządowych 2018.
24.10.2018 więcej
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
19.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
kandydatach na wójta
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach
list kandydatów na radnych
02.10.2018 więcej
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
01.10.2018 więcej
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu
losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w
wyborach do Rady Gminy
28.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się