Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 69 z dnia 04 maja 2015r zmieniające zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 69 z dnia 04 maja 2015r zmieniające zarządzenie
z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
04.05.2015 więcej
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
Informacja Wójta Gminy Żórawina o składach obwodowych komisji
wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
22.04.2015 więcej
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
22.04.2015 więcej
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
22.04.2015 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych ...
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 r. o
numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych
komisji wyborczych ...
09.04.2015 więcej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu o
składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
26.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się