Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
19.10.2015 więcej
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 25.10.2015 r.
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w
dniu 25.10.2015 r.
19.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA WS POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA WS POWOŁANIA KOORDYNATORA
GMINNEGO W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
06.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA WS POWOŁANIA OPERATORÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA WS POWOŁANIA OPERATORÓW
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
06.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA WS POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA WS POWOŁANIA OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RP I
SENATU RP
06.10.2015 więcej
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
06.10.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o numerach i granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW
25.09.2015 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
25.09.2015 więcej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej
25.09.2015 więcej
Informacja Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczenie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych
Informacja Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia miejsc na
umieszczenie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych
25.09.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się