Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XLIII-310-2018 w sprawie zmiany WPF
Uchwała XLIII-310-2018 w sprawie zmiany WPF
10.05.2018 więcej
Uchwała XLIII-309-2018 w sprawie zmiany budżety na rok 2018
Uchwała XLIII-309-2018 w sprawie zmiany budżety na rok 2018
10.05.2018 więcej
Uchwała XLIII-308-2018 w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty
Uchwała XLIII-308-2018 w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty
10.05.2018 więcej
Uchwała XLIII-307-2018 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej
Uchwała XLIII-307-2018 w sprawie zmiany składu Komisji
Rewizyjnej
10.05.2018 więcej
Uchwała XLIII-306-2018 w sprawie obniżki wymiaru godzin dla dyrektorów szkół
Uchwała XLIII-306-2018 w sprawie obniżki wymiaru godzin dla
dyrektorów szkół
10.05.2018 więcej
Uchwała XLIII-304-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór
Uchwała XLIII-304-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
mpzp dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór
10.05.2018 więcej
Uchwała XLIII-303-2018 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żórawinie
Uchwała XLIII-303-2018 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Żórawinie
10.05.2018 więcej
Uchwała XLIII-305-2018 w sprawie podziału Gminy Żórawina na stałe obwody głosowania
Uchwała XLIII-305-2018 w sprawie podziału Gminy Żórawina na
stałe obwody głosowania
02.05.2018 więcej
Uchwała XLII-302-2018 w w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę XL_292_18
Uchwała XLII-302-2018 w w sprawie rozpatrzenia skargi na
uchwałę XL_292_18
30.03.2018 więcej
Uchwała XLII-301-2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami na rok 2018
Uchwała XLII-301-2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami na rok 2018
30.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się