Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XLVIII-341-2018 w sprawie obniżki godzin
Uchwała XLVIII-341-2018 w sprawie obniżki godzin
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-340-2018 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Uchwała XLVIII-340-2018 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-339-2018 w sprawie wyborów do organów sołectwa Zagródki
Uchwała XLVIII-339-2018 w sprawie wyborów do organów
sołectwa Zagródki
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-338-2018 w sprawie wyborów do organów sołectwa Bratowice
Uchwała XLVIII-338-2018 w sprawie wyborów do organów
sołectwa Bratowice
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-337-2018 w sprawie zmiany statutu sołectwa Bratowice i sołectwa Zagródki
Uchwała XLVIII-337-2018 w sprawie zmiany statutu sołectwa
Bratowice i sołectwa Zagródki
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-336-2018 w sprawie sprzedaży alkoholu na terenie gminy
Uchwała XLVIII-336-2018 w sprawie sprzedaży alkoholu na
terenie gminy
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-335-2018 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała XLVIII-335-2018 w sprawie odpłatności za usługi
opiekuńcze
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-334-2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Żernikach Wielkich
Uchwała XLVIII-334-2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości w
Żernikach Wielkich
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-333-2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Żórawinie
Uchwała XLVIII-333-2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości w
Żórawinie
30.10.2018 więcej
Uchwała XLVIII-332-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Węgry
XLVIII-332-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp
Węgry
30.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się