Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XL-294-2017 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Uchwała XL-294-2017 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-293-2017 w sprawie udzielenie pomocy dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała XL-293-2017 w sprawie udzielenie pomocy dla Województwa
Dolnośląskiego
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-292-2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu
Uchwała XL-292-2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-291-2017 w sprawie zmiany składu komisji Budżetu
Uchwała XL-291-2017 w sprawie zmiany składu komisji Budżetu
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-290-2017 w sprawie zmiany składu komisji Rolnictwa
Uchwała XL-290-2017 w sprawie zmiany składu komisji Rolnictwa
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-289-2017 w sprawie w sprawie utworzenia oddziału sportowego w SP w Żórawinie
Uchwała XL-289-2017 w sprawie w sprawie utworzenia oddziału
sportowego w SP w Żórawinie
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-288-2017 w sprawie kontynuacji działalności oddziału sportowego w SP Żórawina
Uchwała XL-288-2017 w sprawie kontynuacji działalności
oddziału sportowego w SP Żórawina
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-287-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli
Uchwała XL-287-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wynagradzania nauczycieli
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-286-2017 w sprawie trybu rozliczania dotacji do niepublicznych przedszkoli
Uchwała XL-286-2017 w sprawie trybu rozliczania dotacji do
niepublicznych przedszkoli
26.02.2018 więcej
Uchwała XL-285-2017 w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała XL-285-2017 w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
26.02.2018 więcej