Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XXXIX-276-2017- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023
Uchwała XXXIX-276-2017- w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2023
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-275-2017- w sprawie budżetu na rok 2018.
Uchwała XXXIX-275-2017- w sprawie budżetu na rok 2018.
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-274-2017- w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
Uchwała XXXIX-274-2017- w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok
2018.
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-273-2017- w sprawie planu pracy komisji Komisji Oświaty na rok 2018.
Uchwała XXXIX-273-2017- w sprawie planu pracy komisji Komisji
Oświaty na rok 2018.
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-272-2017- w sprawie planu pracy komisji Rolnictwa, Ładu Przestrz. i Ochrony Środowiska na 2018r
Uchwała XXXIX-272-2017- w sprawie planu pracy komisji Rolnictwa,
Ładu Przestrz. i Ochrony Środowiska na 2018r
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-271-2017- w sprawie planu pracy komisji Budżetu na rok 2018
Uchwała XXXIX-271-2017- w sprawie planu pracy komisji Budżetu
na rok 2018
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-270-2017- w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej na rok 2018
Uchwała XXXIX-270-2017- w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej
na rok 2018
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-269-2017- w sprawie opłat za usługi opiekuńcze
Uchwała XXXIX-269-2017- w sprawie opłat za usługi opiekuńcze
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-268-2017- w sprawie zawarcie umowy dzierżawy
Uchwała XXXIX-268-2017- w sprawie zawarcie umowy dzierżawy
11.01.2018 więcej
Uchwała XXXIX-267-2017- w sprawie nadania nazwy ulicy w Żórawinie
Uchwała XXXIX-267-2017- w sprawie nadania nazwy ulicy w
Żórawinie
11.01.2018 więcej