Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o sesji nadzwyczajnej RG w dniu 11 czerwca 2018r. godzina 15:00
Informacja o sesji nadzwyczajnej RG w dniu 11 czerwca 2018r.
godzina 15:00
06.06.2018 więcej
Porządek obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 14 maja 2018r godzina 15,00
Porządek obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 14 maja 2018r godzina
15,00
10.05.2018 więcej
Porządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018r, godz. 14,00
Porządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018r, godz. 14,00
20.04.2018 więcej
Porządek obrad sesji w dniu 27 marca godzina 14:00
Porządek obrad sesji w dniu 27 marca godzina 14:00
23.03.2018 więcej
Porządek obrad XL sesji RG Żórawina w dniu 13 lutego 2018 r.
Porządek obrad XL sesji RG Żórawina w dniu 13 lutego 2018 r.
07.02.2018 więcej
Informacja o sesji nadzwyczajnej w dniu 3 lipca 2017r godzina 8,30
Informacja o sesji nadzwyczajnej w dniu 3 lipca 2017r godzina
8,30
29.06.2017 więcej
Informacja o sesji nadzwyczajnej w dniu 22 maja 2017r, godz. 14,00.
Informacja o sesji nadzwyczajnej w dniu 22 maja 2017r, godz.
14,00.
18.05.2017 więcej
Informacja o sesji w dniu 30 marca 2017r. godz. 14, 00.
Informacja o sesji w dniu 30 marca 2017r. godz. 14, 00.
23.03.2017 więcej
Informacja o sesji nadzwyczajnej w dniu 15 luty 2017r, godz. 14,00.
Informacja o sesji nadzwyczajnej w dniu 15 luty 2017r, godz.
14,00.
13.02.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się