Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 57/2
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym - działka nr 57/2, obręb Żerniki Wielkie
25.05.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 65/13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym - działka nr 65/13, obręb Żerniki Wielkie
25.05.2020 więcej
Ogłoszenie o II przetargu niograniczonym - tereny produkcyjno-usługowe
Ogłoszenie o II przetargu niograniczonym - tereny
produkcyjno-usługowe w Żórawinie
20.05.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu działka nr 135/4, obręb Żórawina
Ogłoszenie o przetargu działka nr 135/4, obręb Żórawina -
zabudowa mieszkaniowa
18.05.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu działka nr 3/17, obręb Galowice
Ogłoszenie o przetargu działka nr 3/17, obręb Galowice -
zabudowa mieszkaniowa
18.05.2020 więcej
Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości tj. działki nr 135/4
Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości tj. działki nr
135/4, obręb Żórawina
23.03.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr
3/17, obręb Galowice.
16.03.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 135/4 Żórawina
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 135/4
położonej w Żórawinie.
27.02.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej działki nr 112/16, 114/13, 114/14, obręb
Żórawina.
10.01.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu - tereny produkcyjno-usługowe w Żórawinie
Ogłoszenie o przetargu - tereny produkcyjno-usługowe w
Żórawinie.
18.12.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się