Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 447/14, obręb Żórawina
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr
447/14, obręb Żórawina
30.11.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - lokal użytkowy położony przy ul. Wrocławskiej 6 w Turowie
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - lokal
użytkowy położony przy ul. Wrocławskiej 6 w Turowie
22.11.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy działka nr 447/14, obręb Żórawina - punkt handlowy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy działka nr
447/14, obręb Żórawina - punkt handlowy
02.10.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka 34/4, obręb Żerniki Wielkie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka 34/4,
obręb Żerniki Wielkie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
02.10.2018 więcej
Wykazy nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 5 lat
Wykazy nieruchomości rolnych do oddania w dzierżawę na okres 5
lat
21.08.2018 więcej
Ogłoszenie o IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Żórawinie - tereny przemysłowo - usługowe
Ogłoszenie o IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości w Żórawinie - tereny przemysłowo - usługowe
25.07.2018 więcej
Ogłoszenie o II Przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3/17, obręb Galowice
Ogłoszenie o II Przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
nr 3/17, obręb Galowice
25.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 36/14, obręb Suchy Dwór
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę -
działka nr 36/14, obręb Suchy Dwór
04.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część z działki nr 418, obręb Żórawina
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę -
część z działki nr 418, obręb Żórawina
04.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 679/19, obręb Żórawina
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr
679/19, obręb Żórawina
14.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się