Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 432.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Zarządzenie nr 432.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych
13.04.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina odnośnie rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
Informacja Wójta Gminy Żórawina odnośnie rekrutacji do
przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
18.07.2017 więcej
Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji
12.04.2017 więcej