Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Przetarg nieograniczony na budowę budynku edukacyjnego o funkcji szkoły dwuoddziałowej w Rzeplinie w trybie zaprojektuj i wybuduj
Przetarg nieograniczony na budowę budynku edukacyjnego o
funkcji szkoły dwuoddziałowej w Rzeplinie w trybie zaprojektuj
i wybuduj
13.03.2018 więcej
Plan zamówień publicznych Urzędu Gminy Żórawina 2018 r.
Plan zamówień publicznych Urzędu Gminy Żórawina 2018 r.
27.02.2018 więcej
Budowa chodnika w miejscowości Galowice - etapI
Budowa chodnika w miejscowości Galowice - etapI
14.02.2018 więcej
Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Turów, Stary Śleszów, Żórawina
Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w
miejscowościach Turów, Stary Śleszów, Żórawina
08.02.2018 więcej
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa ulicy Osiedleńczej oraz remont ulicy Polnej w miejscowości Żórawina
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa ulicy Osiedleńczej oraz
remont ulicy Polnej w miejscowości Żórawina
02.02.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług
oświetleniowych w zakresie podstawowym.
19.12.2017 więcej
Przetarg pn:Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Żórawina etap I.
Przetarg pn:Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy
Żórawina etap I.
28.11.2017 więcej
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy Żórawina oraz jednostek organizacyjnych.
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla
Urzędu Gminy Żórawina oraz jednostek organizacyjnych.
16.11.2017 więcej
Przetarg pn:"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Żórawina i jej jednostek podległych"
Przetarg pn:"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Żórawina i
jej jednostek podległych".
02.11.2017 więcej
Przetarg budowa oświetlenia drogowego w m. Jaksonów i Żórawina
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.09.2017 więcej
1234