Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług
oświetleniowych w zakresie podstawowym.
19.12.2017 więcej
Przetarg pn:Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Żórawina etap I.
Przetarg pn:Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy
Żórawina etap I.
28.11.2017 więcej
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy Żórawina oraz jednostek organizacyjnych.
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla
Urzędu Gminy Żórawina oraz jednostek organizacyjnych.
16.11.2017 więcej
Przetarg pn:"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Żórawina i jej jednostek podległych"
Przetarg pn:"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Żórawina i
jej jednostek podległych".
02.11.2017 więcej
Przetarg budowa oświetlenia drogowego w m. Jaksonów i Żórawina
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.09.2017 więcej
Przetarg pn:" Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów- II postępowanie".
Przetarg pn:" Budowa chodnika przy drodze powiatowej w
miejscowości Bogunów- II postępowanie".
12.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
31.08.2017 więcej
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych-ekologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Węgry
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa nowego średniego samochodu
ratowniczo gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń
chemicznych-ekologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP
Węgry
25.08.2017 więcej
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JAKSONÓW I ZÓRAWINA
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JAKSONÓW I
ZÓRAWINA
24.08.2017 więcej
Przetarg budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów
Przetarg budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości
Bogunów
18.08.2017 więcej
1234