Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody
i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
23.10.2017 więcej
Zakup i dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika
Zakup i dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika
01.08.2017 więcej
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody
i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
31.07.2017 więcej
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody
i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
27.07.2017 więcej
Przetarg nieograniczony pod nazwą "sukcesywna dostawa piasku i kruszywa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
Przetarg nieograniczony pod nazwą "sukcesywna dostawa piasku i
kruszywa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Żórawinie"
14.04.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w okresie od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w okresie od dnia 01
lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
12.06.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 4/ZP/2015
Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
13.04.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 3/ZP/2015
Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
18.02.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 2/ZP/2015
Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
30.01.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 1/ZP/2015
Zakup i dostawa rur wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Żórawinie
29.01.2015 więcej