Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody
i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
23.10.2017 więcej
Zakup i dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika
Zakup i dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika
01.08.2017 więcej
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody
i oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
31.07.2017 więcej
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody
i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina
27.07.2017 więcej
Przetarg nieograniczony pod nazwą "sukcesywna dostawa piasku i kruszywa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
Przetarg nieograniczony pod nazwą "sukcesywna dostawa piasku i
kruszywa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Żórawinie"
14.04.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w okresie od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w okresie od dnia 01
lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
12.06.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 4/ZP/2015
Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
13.04.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 3/ZP/2015
Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
18.02.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 2/ZP/2015
Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
30.01.2015 więcej
GZGK - Znak postępowania: 1/ZP/2015
Zakup i dostawa rur wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Żórawinie
29.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się