2014-10-14

Podatki na rok 2015

Przedstawiamy informacje w sprawie podatków, obowiązujące stawki oraz formularze podatkowe obowiązujące w roku 2015.

Załączniki

  DANE_O_NIERUCHOMOSCIACH.PDF 103,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DANE_O_NIERUCHOMOSC...H_LESNYCH.PDF 105,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DANE_O_NIERUCHOMOSC...H_ROLNYCH.PDF 112,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DANE_O_ZWOLNIENIACH...KU_ROLNYM.PDF 113,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DANE_O_ZWOLNIENIACH...KU_LESNYM.PDF 108,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DANE_O_ZWOLNIENIACH...UCHOMOSCI.PDF 341,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA_NA_PODATEK_LESNY.PDF 125,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA_NA_PODAT...UCHOMOSCI.PDF 137,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA_NA_PODATEK_ROLNY.PDF 151,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DRUK_NA_ZWROT_PODAT...KCYZOWEGO.PDF 907,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz_podatkowy_DT1.pdf 504,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz_podatkowy_DT1A.pdf 631,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IL-1 INFORMACJA_W_S...U_LESNEGO.PDF 122,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-1 INFORMACJA_W_S...UCHOMOSCI.PDF 167,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IR-1 INFORMACJA_W_S...U_ROLNEGO.PDF 143,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja_wypenian..._DT1_DT1A.pdf 410,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XX_158_...chomości.pdf 65,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XXXI_24...2014 roku.pdf 458,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XXXI_24...2014 roku.pdf 772,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja w sprawi...2015 roku.pdf 53,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja w sprawi...2015 roku.pdf 53,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja w sprawi...2015 roku.pdf 54,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja w sprawi...2015 roku.pdf 52,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się