Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina okręgu wyborczego 9
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
okręgu wyborczego 9
22.01.2018 więcej
Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Turowie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu nr 9 zarządzonych na 21 stycznia 2018 r.
Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Turowie
powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Żórawina w okręgu nr 9 zarządzonych na 21 stycznia 2018
r.
09.01.2018 więcej
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu
terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach
powiatu
04.01.2018 więcej
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Żórawina zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 r.
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do rady Gminy Żórawina zarządzonych
na dzień 21 stycznia 2018 r.
04.01.2018 więcej
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
02.01.2018 więcej
Uchwała nr 6/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie obwodowej komisji wyborczej zarządzonej na dzień 21 stycznia 2018 r.
Uchwała nr 6/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie obwodowej
komisji wyborczej zarządzonej na dzień 21 stycznia 2018 r.
02.01.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 14 grudnia o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 14
grudnia o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina.
15.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie wyborów uzupełniających przewidzianych na 21 stycznia 2018 roku.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie wyborów
uzupełniających przewidzianych na 21 stycznia 2018 roku.
13.12.2017 więcej
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 12 grudnia 2017 roku o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okregu wyborczym nr 9.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 12
grudnia 2017 roku o terminie i miejscu losowania numerów list
kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okregu wyborczym nr
9.
12.12.2017 więcej
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu
terytorialnego
04.12.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się