Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina z dnia 5 listopad 2017 r.
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
z dnia 5 listopad 2017 r.
06.11.2017 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 28-09-2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Żórawina zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia
28-09-2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do rady Gminy Żórawina
zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r.
04.10.2017 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 28-09-2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady gminy Żórawina zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. w okręgu wyborczym nr 8
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia
28-09-2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do Rady gminy Żórawina zarządzonych
na dzień 5 listopada 2017 r. w okręgu wyborczym nr 8
04.10.2017 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 28-09-2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina bez glosowania w okręgu wyborczym nr 8 (Mnichowice, Wojkowice, Turów)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia
28-09-2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Żórawina bez glosowania w
okręgu wyborczym nr 8 (Mnichowice, Wojkowice, Turów)
04.10.2017 więcej
Obwieszczenie o granicach okręgu wyborczego nr 8
Obwieszczenie o granicach okręgu wyborczego nr 8
25.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie wyznaczenia
miejsc na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów
komitetów wyborczych.
18.08.2017 więcej
Zarządzenie nr 279 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina.
Zarządzenie nr 279 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia
2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Żórawina.
17.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się