Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zestawienie wyników głosowania okręgu wyborczego nr 12 z wyborów do Rady Gminy Żórawina z dnia 26 listopada 2017 r.
Zestawienie wyników głosowania okręgu wyborczego nr 12 z
wyborów do Rady Gminy Żórawina z dnia 26 listopada 2017 r.
07.12.2017 więcej
Protokół z wyborów do Rady Gminy Żórawina z dnia 26 listopada 2017 r.
Protokół z wyborów do Rady Gminy Żórawina z dnia 26
listopada 2017 r.
07.12.2017 więcej
Protokół wyników głosowania kandydatów na radnego z dnia 26 listopada 2017 r.
Protokół wyników głosowania kandydatów na radnego z dnia 26
listopada 2017 r.
07.12.2017 więcej
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
06.11.2017 więcej
Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 03-11-2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej wyborów zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r.
Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia
03-11-2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
wyborów zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r.
03.11.2017 więcej
INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU
INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH
POWIATU
24.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 23 października 2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 23
października 2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów na
radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r.
24.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 23 października 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 23
października 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r
24.10.2017 więcej
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 18 października 2017 roku o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 18
października 2017 roku o terminie i miejscu losowania numerów
list kandydatów komitetów zarejestrowanych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr
12, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o numerze oraz granicach obwodu głosowania
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o numerze oraz granicach
obwodu głosowania
17.10.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się