Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 2017 r.
Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Żórawina przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 2017 r.
05.06.2017 więcej
INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU
INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH
POWIATU
22.05.2017 więcej
Informacja w sprawie obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Starym Śleszowie
Informacja w sprawie obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Starym
Śleszowie
17.05.2017 więcej
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
15.05.2017 więcej
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie w sprawie
powołania obwodowej komisji wyborczej
12.05.2017 więcej
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
08.05.2017 więcej
Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Żórawina
05.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o numerze oraz granicach obwodu głosowania.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o numerze oraz granicach
obwodu głosowania.
26.04.2017 więcej
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 11
kwietnia 2017 r.
11.04.2017 więcej
Uchwała nr 1 i 2 z 2017 roku Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 11-04-2017 r.
Uchwała nr 1 i 2 z 2017 roku Gminnej Komisji Wyborczej w
Żórawinie z dnia 11-04-2017 r.
11.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się