2015-08-04

Decyzja środowiskowa „Budowa hal (...) „S-Logistic Park ”

Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Wójta Gminy Żórawina z dnia 18.03.2015 r. nr 2/2015 znak: UG.GEiROL.6220.02.7.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hal magazynowo-produkcyjno-biurowych w ramach zespołu Centrum Logistycznego „S-Logistic Park w Wojkowicach”

Załączniki

  decyzja zmieniająca.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz