Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
01.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
31.07.2017 więcej
Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026.
Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych
projekt Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata
2016-2026.
22.12.2016 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na sport.
Wyniki otwartego konkursu ofert na sport.
08.03.2016 więcej
Wójt Gminy Żórawina informuje o planowanych na dzień 28 maja 2015r. ponownych konsultacjach z mieszkańcami sołectwa Karwiany - Komorowice, w sprawie podziału sołectwa na dwa odrębne: Karwiany i Komorowice od 1 sierpnia 2015r.
Wójt Gminy Żórawina informuje o planowanych na dzień 28 maja
2015r. ponownych konsultacjach z mieszkańcami sołectwa Karwiany
- Komorowice, w sprawie podziału sołectwa na dwa odrębne:
Karwiany i Komorowice od 1 sierpnia 2015r.
20.05.2015 więcej
Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2015-2020
Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych
projekt Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2015-2020
09.02.2015 więcej