Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dn 13.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 13.05.2019 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Komorowice na
tematu statutu sołectwa Komorowice.
13.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dn 13.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 13.05.2019 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Karwiany na
tematu statutu sołectwa Karwiany.
13.05.2019 więcej
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi
19.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Bratowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenia
konsultacji w sołectwie Bratowice
20.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Zagródki
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenia
konsultacji w sołectwie Zagródki
20.07.2018 więcej
Informacja o wyborach uzupełniających sołtysa sołectwa Mędłów
Informacja o wyborach uzupełniających sołtysa sołectwa
Mędłów
17.07.2018 więcej
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Bratowice – Zagródki na temat podziału sołectwa na dwa odrębne: Bratowice i Zagródki od dnia 1 lipca 2018 r.
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie
Bratowice – Zagródki na temat podziału sołectwa na dwa
odrębne: Bratowice i Zagródki od dnia 1 lipca 2018 r.
13.04.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 05-04-2018 r. odnośnie zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia MONAR
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 05-04-2018 r. odnośnie
zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia MONAR
05.04.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 05-04-2018 r. odnośnie zgłaszania uwag do oferty Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Wrocław
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 05-04-2018 r. odnośnie
zgłaszania uwag do oferty Polskiego Związku Wędkarskiego
Okręgu Wrocław
05.04.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
01.12.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się