Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe pn:„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Dla przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Zapytanie ofertowe pn:„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Dla przyszłości –
rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy
Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa
Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
25.09.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina a dnia 17.05.2018 r.
Informacja Wójta Gminy Żórawina a dnia 17.05.2018 r.
17.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu
08.05.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków lokalnych i opłat
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków
lokalnych i opłat
15.03.2018 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 r.
23.02.2018 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2017 r.
22.02.2018 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r
15.02.2018 więcej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Żórawina
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy
Żórawina
15.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 0050/410/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 roku
Zarządzenie nr 0050/410/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 roku
09.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
10.11.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się