Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 0050/410/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 roku
Zarządzenie nr 0050/410/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 roku
09.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
10.11.2017 więcej
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 381/2017 z dnia 31-10-2017 r. w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dn 24.04.2003 r. o dział. poż. publ. i o wolontariacie projektu współ. na 2018
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 381/2017 z dnia 31-10-2017
r. w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dn 24.04.2003
r. o dział. poż. publ. i o wolontariacie projektu współ. na
2018
31.10.2017 więcej
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 380/2017 z 23-10-2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dnia 24.04.2003r. o dział. pożytku pub. i wolontariacie projektu programu współpracy na 2018
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 380/2017 z 23-10-2017r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dnia
24.04.2003r. o dział. pożytku pub. i wolontariacie projektu
programu współpracy na 2018
24.10.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych
Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
16.08.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Żórawinie z Oddziałem Zamiejscowym w Węgrach
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Żórawinie z Oddziałem Zamiejscowym w Węgrach
07.06.2017 więcej
Informacja o wpłynięciu oferty Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Wrocław
Informacja o wpłynięciu oferty Polskiego Związku Wędkarskiego
Okręgu Wrocław
11.05.2017 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Żórawina w 2017 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej Gminy Żórawina w 2017 roku
16.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów: Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych w komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów: Tworzenie Bazy Reprezentantów
Organizacji Pozarządowych w komisji konkursowej
10.02.2017 więcej
Gmina Żórawina poszukuje Partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
Gmina Żórawina poszukuje Partnera do przygotowania i realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Edukacja,
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
– ZIT WrOF.
08.02.2017 więcej
12