Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków lokalnych i opłat
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków
lokalnych i opłat
15.03.2018 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 r.
23.02.2018 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2017 r.
22.02.2018 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r
15.02.2018 więcej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Żórawina
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy
Żórawina
15.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 0050/410/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 roku
Zarządzenie nr 0050/410/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 roku
09.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania p.n.: "Aktywna tablica".
10.11.2017 więcej
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 381/2017 z dnia 31-10-2017 r. w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dn 24.04.2003 r. o dział. poż. publ. i o wolontariacie projektu współ. na 2018
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 381/2017 z dnia 31-10-2017
r. w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dn 24.04.2003
r. o dział. poż. publ. i o wolontariacie projektu współ. na
2018
31.10.2017 więcej
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 380/2017 z 23-10-2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dnia 24.04.2003r. o dział. pożytku pub. i wolontariacie projektu programu współpracy na 2018
Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 380/2017 z 23-10-2017r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dnia
24.04.2003r. o dział. pożytku pub. i wolontariacie projektu
programu współpracy na 2018
24.10.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych
Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
16.08.2017 więcej
123