Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenia Nr UG.ORG.0050.33.2019 - UG.ORG.0050.35.2019
Zarządzenia Nr UG.ORG.0050.33.2019- UG.ORG.0050.33.2019 Wójta
Gminy Żórawina z dnia 27 marca 2019 w sprawie zatwierdzenia
konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
28.03.2019 więcej
Zarządzenia Nr UG.ORG.0050.36.2019 - UG.ORG.0050.38.2019
Zarządzenia Nr UG.ORG.0050.36.2019 - UG.ORG.0050.36.2019 Wójta
Gminy Żórawina z dnia 27 marca 2019 w sprawie powierzenia
stanowisk dyrektorów szkół
28.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050/26/2019
Zarządzenie Nr 0050/26/2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 13
marca 2019 r.
14.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050/25/2019
Zarządzenie Nr 0050/25/2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 13
marca 2019 r.
14.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050/24/2019
Zarządzenie Nr 0050/24/2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 13
marca 2019 r.
14.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050/23/2019
Zarządzenie NR 0050/23/2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 12
marca 2019 r.
14.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050/17/2019
Zarządzenie Nr 0050/17/2019 Wójta Gminy Żórawina z 15 lutego
2019 r.
15.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050/15/2019
Zarządzenie Nr 0050/15/2019 Wójta Gminy Żórawina z 8 lutego
2019 r.
12.02.2019 więcej
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Żórawinie z Oddziałem Zamiejscowym w Węgrach
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Żórawinie z Oddziałem Zamiejscowym w Węgrach
07.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się