Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 513_2018 Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
Zarządzenie Nr 513_2018 Wójta Gminy Żórawina w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans
28.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 512_2018 Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
Zarządzenie Nr 512_2018 Wójta Gminy Żórawina w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans
28.11.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie wyborów do organów sołectwa Zagródki
Zarządzenie w sprawie wyborów do organów sołectwa Zagródki
27.09.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie wyborów do organów sołectwa Bratowice
Zarządzenie w sprawie wyborów do organów sołectwa Bratowice
27.09.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach
05.09.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kusocińskiego w Polakowicach
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Jerzego Kusocińskiego w Polakowicach
05.09.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji transportu dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Żórawina
Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji
transportu dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę
Żórawina
05.09.2018 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o
awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
02.08.2018 więcej
Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Gimnazjum w Żórawinie podczas jego nieobecności
Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia nauczyciela do
zastępowania Dyrektora Gimnazjum w Żórawinie podczas jego
nieobecności
20.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 0050.439.2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r.za kształcenie pobierane przez szkoły wyzsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie nr 0050.439.2018 w sprawie dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2018 r.za kształcenie pobierane
przez szkoły wyzsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
18.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się