Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
XVI Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 19.05.2020
Transmisja z XVI Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji,
która odbyła się w dniu 19.05.2020 o godzinie 8:30.
19.05.2020 więcej
XV Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 06.02.2020
Transmisja z XV Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji, która
odbyła się w dniu 06.02.2020 o godzinie 8:30.
06.02.2020 więcej
XIV Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 19.12.2019
Transmisja z XIV Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji,
która odbyła się w dniu 19.12.2019 o godzinie 13:30.
20.12.2019 więcej
XIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 28.11.2019
Transmisja z XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żórawina VIII
kadencji, która odbyła się w dniu 28.11.2019 o godzinie 08:30.
28.11.2019 więcej
XII Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 08.11.2019
Transmisja z XII Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji,
która odbyła się w dniu 08.11.2019 o godzinie 08:30.
08.11.2019 więcej
XI Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 13.09.2019
Transmisja z XI Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji, która
odbyła się w dniu 13.09.2019 o godzinie 13:00.
14.09.2019 więcej
X Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 27.06.2019
Transmisja z X Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji, która
odbyła się w dniu 27.06.2019 o godzinie 9:00.
02.07.2019 więcej
IX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 13.06.2019
Transmisja z IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żórawina VIII
kadencji, która odbyła się w dniu 13.06.2019 o godzinie 9:00.
13.06.2019 więcej
VIII Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 31.05.2019
Transmisja z VIII Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji,
która odbyła się w dniu 31.05.2019 o godzinie 13:00.
02.06.2019 więcej
VII Sesja Rady Gminy Żórawina VIII kadencji - 26.03.2019
Transmisja z VII Sesji Rady Gminy Żórawina VIII kadencji,
która odbyła się w dniu 26.03.2019 o godzinie 14:00.
26.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się