Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29
września 2017 r. o przedłużenie terminu składania uwag i
wniosków do projektu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
05.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00 do km 51 377,00"
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i
budowie nowego obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach
inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową
chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00 do km 51
377,00"
05.10.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach
dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na...
26.09.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
obrębie geodezyjnym Wojkowice
25.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00 do km 51 377,00"
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego
obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w
m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00 do km 51 377,00"
05.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydanej opinii przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00 do km 51 377,00”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydanej opinii przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i
budowie nowego obiektu mostowego na rzece Żurawka w ramach
inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z
budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50 468,00
do km 51 377,00”.
25.08.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
18.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Przecławice.
03.08.2017 więcej
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10
lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o ponownym rozpatrzeniu sprawy dla inwestycji p.n.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku 50 468,00 do km 51 377,00"
Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o ponownym rozpatrzeniu
sprawy dla inwestycji p.n.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku 50
468,00 do km 51 377,00"
12.07.2017 więcej