Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Przetarg budowa oświetlenia drogowego w m. Jaksonów i Żórawina
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.09.2017 więcej
Przetarg pn:" Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów- II postępowanie".
Przetarg pn:" Budowa chodnika przy drodze powiatowej w
miejscowości Bogunów- II postępowanie".
12.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
31.08.2017 więcej
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych-ekologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Węgry
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa nowego średniego samochodu
ratowniczo gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń
chemicznych-ekologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP
Węgry
25.08.2017 więcej
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JAKSONÓW I ZÓRAWINA
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JAKSONÓW I
ZÓRAWINA
24.08.2017 więcej
Przetarg budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów
Przetarg budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości
Bogunów
18.08.2017 więcej
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych- elologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Węgry
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa nowego średniego samochodu
ratowniczo gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń
chemicznych- elologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP
Węgry
09.08.2017 więcej
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, urządzeń projekcyjnych oraz wyposażenia meblowego dla placówek oświatowych Gminy Żórawina
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i instalacja sprzętu
komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania,
urządzeń projekcyjnych oraz wyposażenia meblowego dla
placówek oświatowych Gminy Żórawina
07.07.2017 więcej
Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie remontu ul. Polnej i Ogrodniczej w miejscowości Węgry
Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie remontu ul. Polnej i
Ogrodniczej w miejscowości Węgry
16.06.2017 więcej
Przetarg nieograniczony Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, urządzeń projekcyjnych oraz wyposażenia meblowego dla placówek oświatowych Gminy Żórawina
Przetarg nieograniczony Dostawa i instalacja sprzętu
komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania,
urządzeń projekcyjnych oraz wyposażenia meblowego dla
placówek oświatowych Gminy Żórawina
02.06.2017 więcej
123