Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
Zaproszenie do udziału w Konkursie "III Złota Gala Dobrych
Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego"
16.08.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Żórawinie z Oddziałem Zamiejscowym w Węgrach
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Żórawinie z Oddziałem Zamiejscowym w Węgrach
07.06.2017 więcej
Informacja o wpłynięciu oferty Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Wrocław
Informacja o wpłynięciu oferty Polskiego Związku Wędkarskiego
Okręgu Wrocław
11.05.2017 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Żórawina w 2017 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej Gminy Żórawina w 2017 roku
16.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów: Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych w komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów: Tworzenie Bazy Reprezentantów
Organizacji Pozarządowych w komisji konkursowej
10.02.2017 więcej
Gmina Żórawina poszukuje Partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
Gmina Żórawina poszukuje Partnera do przygotowania i realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Edukacja,
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
– ZIT WrOF.
08.02.2017 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w roku 2017.
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w Gminie Żórawina w roku 2017.
06.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i
ochrony środowiska.
18.10.2016 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS INWESTYCJI
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS INWESTYCJI
18.07.2016 więcej
12